Добре дошли, аз съм д-р Иванов

 • 2021 – Преподавател във ФДМ към Медицински университет – София.
 • 2021 – специалност по Пародонтология и ЗОЛ
 • 2018 – магистър Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • 2015 – Лекар по дентална медицина – ФДМ, МУ – София
 • 2007 – Математическа гимназия „К. Величков“

2600

+

Преобразувани усмивки

8

+

Години опит

4200

+

доволни клиенти

Запачи час при мен

Научна дейност инаучни трудове

М. Иванов, И. Иванов, Л. Катрова. Готовност и мотивация на студенти и преподаватели за прилагане на ергономичните принципи в денталното образование.

Katrova L., Ivanov M., Ivanov I., Ivchev, M. ASSESSMENT OF THE UNDERGRADUATE DENTAL STUDENTS’ WORKING POSTURE HABITS DURING CLINICAL TRAINING.

Lydia Katrova, Ivan Ivanov, Marin Ivanov, Кalina Pejcheva. ERGONOMIZATION” OF THE WORKING ENVIRONMENT AND BUILDING UP OF HEALTHY WORKING POSTURE OF DENTAL STUDENTS.

L. Katrova, I. Ivanov, B. Pyrvanov, N. Emilova, S. Nikolaeva I. Tzenov, K. Lyubenov. Students and Teachers’ Perception of Occupational Risk Factors and Readiness to Introduce Ergonomic Training.

L. Katrova, I. Ivanov. Assessment of dental students’ knowledge on the application of ergonomics’principles in dental clinic.

Katrova L. Ivanov I. and Ivanov M. TEACHERS AND STUDENTS’ PERCEPTION OF THE NEED FOR INTEGRATING DENTAL ERGONOMICS IN DENTAL EDUCATION L.

Katrova, M. Ivanov, I. Ivanov, M. Shoaib, A. Kulli, L. Miloshev, K. Tzvetanov. Dental ergonomics, teaching methods and good practices in the Faculty of Dental Medicine, Sofia.

K. Tsvetanov, I. Ivanov, L. Katrova. Dental ergonomy as a tool of internal marketing.

Ж. Павлова, К. Любенов, И. Иванов, С. Христов, Д. Добрева. Предпротетична хирургична подготовка при пациенти с цялостно обеззъбяване.

И. Иванов, Ц. Узунов, Е. Радева. Съвременни материали  и техники за обтуриране на кореновите канали – сравнителна характеристика и критичен анализ.

И. Иванов, Ц. Узунов, Е. Радева. Ендодонтско-хирургично лечение – основание за провеждане и избор на лечебен метод.

I. Ivanov, A. Latkovska, M. Ilieva. VERTICAL LOADING FRACTURE RESISTANCE TESTS IN CLASS II CAVITIES WITH PINS

И. Иванов, Ц. Узунов, Е. Радева. СЕМ изследване на апикалната  маргинална адаптация на пет вида материали.

И. Иванов, Ц. Узунов, Е. Радева. Сравнително СЕМ изследване на маргиналната адаптация на МТА и Biodentin след апикална резекция с турбина и Er:YAG лазер;

Л. Катрова, К. Цоков, И. Иванов — Очаквания на денталните лекари в България от тяхната професионално-съсловна организация 20 години след възстановяване на дейността: Социална медицина: 2017: 4,26-30.

I. Dimitrova, I. Ivanov, Kr. Gogova. Sealing ability of furcal perforations of different sizes: in vitro study – Vol. 164, Issue. 7 of SYLWAN journal (ISSN: 0039-7660) (2020)

Проведени квалификационни трудове:

 • Management of iatrogenic events diagnosis and management of root resorption searching for hidden canals – Dr. Marga Ree;
 • 5th International Laser Academy, 3-5 April, Plovdiv;
 • Първо място на състезанието по протетична дентална медицина – 02.10. 2014 г;
 • Seminar of clinical periodontology and practical part;
 • Seminar in clinical periodontology, theoretical part;
 • International Sofia Dental Meeting: 2012 – 2017г;
 • Workshop: Mastering layering technique in direct anterior restorationss – SDM 2014, Dr. Joseph Sabbagh;
 • Workshop: Tooth preparations for crowns – SDM 2013, Dr. Al. Klotchkov;
 • 70 години висше образование по дентална медицина в България – 2012 г.;
 • Международен научен симпозиум – БЗС 2010 – 2014;
 • Възстановяване на силно разрушени зъби – мастер клас – Д-р Сергей Радлински;
 • Участие в IMAB 2012;
 • Poster presenter at the 25th Annual Meeting of European society of dental ergonomics – 2013;
 • Presenter at 13th ICMS – 2014;
 • Practical workshop – Microsurgery – три нива – 25.02. – 01.04.2016 г.;
 • Advanced biological and technological concepts in modern endodontics – Dr. Gilberto Debelian, DMD, PhD – 13.02.2016;
 • Биомиметични подходи при директни възстановявания – 11.09.2015 г;
 • Excellence in endodontics – Wave One Gold – Clifford Ruddle D.D.S. – 12.10.2015;
 • Tooth preparation designs for crowns – Dr. Yavor Milanov, SDM – 4.10.2015;
 • Dental symposium: Endodontic microsurgery – synergy of CBCT and microscopes for predictable success. 3D endodontics: concepts and techniques. Non-surgical endodontic retreatment from disassembly to build-up. – Dr. Tom Shloss, Prof. Gianluca Gambarini, Dr. Marga Ree – 19.03.2016;
 • Мениджмънт на денталната практика – Радослав Благоев – 02.04.2016;
 • Клинична комуникация – двудневен курс – Д-р Венцислав Стоев – 16-17.04.2016;
 • Оклузия, функция и естетика – Клаудио Нанини, Д-р Кирил Динов – 23.04.2016;
 • Presenter at 21st Balkan Stomatological Society (BaSS) congress – May 12-15, 2016 – Banja Luka, Bosnia & Herzegovina;
 • Basic course of oral implantology and prosthetic protocols – Dr. Yavor Milanov, July 2016;
 • Основен теоретико-практически курс по дентална имплантология – Ultradental, Д-р Красимир Недевски – 16.09.2016;
 • Sofia Dental Meeting – main lecture program – 6 – 9 October 2016;
 • How to simplify sinus lift procedure – Dr. Cynthia Chemali, Dr. Nikole Geha, 7 October 2016;
 • Piezotome-surgery applied in the everyday routine of dentists and oral surgeons – Workshop and hands-on course – Dr. Angelo Troedhan;
 • Preparation for metal ceramic and ceramic crowns – Dr. Yavor Milanov – 9 October 2016;
 • Fiber-reinforced biomimetic posterior restorations: a guideline for direct and indirect adhesive restorations – GC Europe, Dr. Mark Frater Ph. D;
 • Ауглентация на максиларен синус – теория, практика, усложнения – Д-р Петър Дучев – 10.02.2017;
 • Естетична и Регенеративна Пародонтология – мастер клас – Д-р Майер – 24 – 25.03.2017;
 • Естетична пародонтология – prof. Andre Saadoun – 21-22.04.2017;
 • Мекотъканен мениджмънт и костна аугментация при единични зъби и цяла зъбна дъга. Теоретично- практически курс – Д-р Олаф Даум – 19 май 2017;
 • Импланти, перимукозити, периимплантити. Рискове в имплантологията – 26-27.05.2017;
 • Mucogingival surgery – Andre Saadoun – 07-08.07.2017;
 • Sofia Dental Meeting – main lecture program – 12 – 15 October 2017;
 • Основни правила за дизайн на ламбата в пародонтологията и пасивна адаптация чрез различни видове шевове –  Д-р Венцислав Станков;
 • Водена костна регенерация – Д-р Пол Мату, Д-р Кристина Ваида, Франция;
 • GBR, Perimplantitis Carlo Tinti – 25-27.10.2017, Flero, Italy;
 • Soft tissue augmentation and GBR – Botiss – 17-18.11.2017;
 • Меки тъкани около зъби и импланти 2ро ниво – Д-р Венцислав Станков – 10-11.02.2018;
 • Успешна имплантологична практика – D-r Timo Paberit – 30-31.03.2018;
 • Предизвикателства към дълготрайната естетика в денталната имплантология – Д-р Хенриете Лернер, Германия, и Д-р Фернандо Дуарте, Португалия – 20.04.2018;
 • Меки тъкани около зъби и импланти 3то ниво– Д-р Венцислав Станков – 21-22.04.2018;
 • Мениджмънт на меките тъкани около импланти – съвременни стратегии за биологичен и естетичен дълготраен резултат – Prof. Markus Hurzeller – 27.09.2018;
 • Техники на реконструкция на меките тъкани при ясно изразени мекотъканни дефекти – Prof. Markus Hurzeller – 27.09.2018;
 • Новият златен стандарт в обработването на костта: демонстрация на основни и напреднали хирургични техники с пиезотом – Prof. Angelo Troedhan – 28.09.2018;
 • Аугментационни процедури при дефицитни челюсти – предвидимост в ежедневната практика – Prof. Daniel Rothamel – 20.10.2018;
 • Advanced soft tissue management in the aesthetic zone: Sugical and prosthetic concepts – Antwerpen, Belgium, Dr. Eric Van Dooren – 24.10.2018;
 • International symposium on growth factors A-PRF, i-PRF – Dr. Joseph Choukroun – 02.11.2018;
 • Теоретичен и практичен курс за ново поколение органични филъри – 09.11.2018;
 • Guided biofilm therapy – 30.11.2018;
 • Masterclass: Bone augmentation and dental bone allograft application – Dr Jerome Surmenian (France) – 7-8.12.2018;
 • Soft tissue management after GBR procedures – Dr. Marko Ronda – 27.01.2019;
 • Full aesthetic protocol – 15.03.2019;
 • Non-surgical periodontal therapy – 30.03.2019;
 • Ultimate restorative guideline – Dr. Mark Frater 20.04.2019;
 • Regeneration in perio & implant surgery – 15.05.2019;
 • Blue print for success – a proven and practical plan to create practice growth and stability- Jennifer de St Georges – 01.06.2019;
 • International Sofia dental meeting – 03-06.10.2019;
 • Микрохирургични техники за шиене – Д-р Венци Станков – 04.10.2019;
 • The submergence profile & Umbrella concept Cervico VPI in implant restorations – 06.10.2019;
 • Bone & Tissue days in Bucharest – 16.11.2019;
 • Regeneration of horizontal defects with simultaneous implant placement – 15.11.2019;
 • Horizontal bone augmentation with simultaneous implant placement – Dr. Dinu – 15.11.2019;
 • The tissue grafting revolution: new philosophy of the phenotype modulation to optimize the aesthetics of frontal implants – Dr. Davide Farronato – 25.01.2020
 • New trends in facial esthetics with smart blood derivates. Cleopatra technique – 22.08.2020;
 • Injectable technique – Dr. David Gestakovski – 25-27.08.2020;
 • Injectable Moulding technique – Dr. Radoslav Asparuhov, GC – 01.10.2020;
 • 13th International Sofia dental meeting – 15-17.10.2020;
 • Micropreparation & Microfixation – Dr. Pavel Panov – 16-17.01.2021;
 • Occlusal stamp technique – Dr. David Gestakovski – 18.01.2021;
 • Titanium mesh – step by step hands-on guide and complication managing for safe and predictable bone regeneration – Dr. Davide Farronato – 13.03.2021;
 • A comprehensive course on topic: Complex cases – 29.05.2021;
 • Sofia dental meeting – 07-09.10.2021;
 • Principles of success in implantology treatment – esthetic principles in immediate implants – key factors for horizontal and vertical augmentation – Dr. Omid Moghaddas – 27.11.2021;
 • Master course in facial aeshetics Cleopatra technique – 26-27.03.2022;
 • EuroPerio congress – Denmark, Copenhagen – 15-18.06.2022