Радвам се, че сте тук, аз съм д-р Пламенова


Трудов стаж:

  • понастоящем – асистент в Катедра „Консервативно зъболечение“ ФДМ, София.

Образование:

  • 2017г. – специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия”;
  • 2007-2013 – висше образование Дентална медицина ФДМ, МУ София;
  • 2001-2006 – средно образование НПМГ „ Акад. Любомир Чакалов“.

2300

+

Преобразувани усмивки

9

+

Години опит

4800

+

доволни клиенти

Запачи час при мен

Научна дейсност и Академични длъжности

  • Авторство;
  • Съавторство: 2 статии в чуждестранни списания;
  • Авторство и съавторство в научни форуми: Annual Assembly of IMAB, Sofia Dental Meeting;

  • асистент в Катедра „Консервативно зъболечение“ ФДМ, София.