Протетика

Протетиката е дял на денталната медицина, занимаващ се с възстановяването на – дефекти на зъбната коронка, загуба на един или повече зъби, патологично изтриване на зъбите и др. Липсата дори на един зъб в устната кухина води до нарушения във функцията на дъвкателния апарат и промяна на цялостното равновесие в организма.

Целта на лечението е да се възстанови дъвкателната и говорна функция, естетичния вид на съзъбието, както и самочувствието и психичното здраве на пациента. Обикновено към зъбното протезиране се прибягва, когато вече е твърде късно за зъболечение –  за съжаление

Не отлагай здравето на своите зъби, запази час при нас

В зависимост от това дали протезната конструкция може да се сваля или не, съществува снемаемо и неснемаемо протезиране.

Снемаемото протезиране е свързано с изработката на частични или цели протези на изцяла обеззъбена челюст, които могат многократно да се свалят и изваждат от устата.

Неснемаемо протезиране включва корони и мостове, постоянно фиксирани върху предварително изпилени зъби. Короната покрива цялата зъбна повърхност, като възобновява нормалната й форма и размери. Тя защитава и заздравява зъбната тъкан, която не може да бъде възстановена с друг тип лечение.

Според материала, от който се изработват, протезите могат да се разграничат като :

  • Обикновени плакови протези.
  • От еластична пластмаса.
  • Моделно-лети протези.